Merk: Teva Geneesmiddel

Paracetamol Teva 1g 10 Tabletten

2,41 €
Waardering:
88% of 100

Gratis vanaf € 39

Hover? In België, in afhaalpunt.
Dit product kan niet worden verzonden naar de volgende landen:
Nederland
Verdien 4 Spaarpunten bij aankoop van dit product

Wat is Paracetamol Teva 1g en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Paracetamol is een analgeticum (het stilt de pijn) en een antipyreticum (het doet de koorts dalen).

Paracetamol Teva is aangewezen voor de symptomatische behandeling van koorts en pijn.

Wordt uw klacht na 3 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts

 

Gebruik van Paracetamol Teva 1g:

Volwassenen en jongeren (lichaamsgewicht hoger dan 50 kg):
Een halve tot 1 tablet per inname, maximaal 4 innames per dag. In totaal maximaal 3 tabletten per dag.

Enkel in geval van ernstige pijn of koorts, maximaal 4 tabletten per dag. Voor volwassenen die minder dan 50 kg wegen, is de maximale dagdosis 60 mg/kg.
 
Kinderen en jongeren (lichaamsgewicht van 33 tot 50 kg):
Kinderen van 9-12 jaar (33- 40kg lichaamsgewicht):
1/2 tablet per keer, 3 tot 4 maal per 24 uur.

Kinderen van 12-15 jaar (41- 50kg lichaamsgewicht):
1/2 tablet per keer, 4 tot 6 maal per 24 uur.

Bij patiënten met een verminderde lever- of nierfunctie:
Neem contact op met uw arts  voordat u dit middel inneemt. Afhankelijk van uw toestand, dient de dosis te worden verlaagd.

De dagelijkse dosis mag niet hoger zijn dan 2g in de volgende situaties:
 • Leverinsufficiëntie
 • Syndroom van Gilbert (familiale niet-hemolytische geelzucht)
 • Chronisch alcoholgebruik

 

Mogelijke bijwerkingen van Paracetamol Teva 1g:

De volgende bijwerkingen kunnen na het gebruik van paracetamol voorkomen:

Zelden (bij meer dan 1 op de 10000 gebruikers en minder dan 1 op de 1000 gebruikers):
 • Allergische reacties zoals: jeuk, huiduitslag, galbulten.
 • Buikpijn, diarree, misselijkheid, braken, constipatie.
 • Hoofdpijn.
 • Verstoorde leverfunctie waaronder leverfalen (lever werkt niet normaal meer), levernecrose (afsterven van levercellen), geelzucht.
 • Huidreacties: jeuk, huiduitslag, galbulten, zweten, angio-oedeem (opzwelling van de huid en weke delen).
 • Duizeligheid, zich onwel voelen.
 • Overdosering en vergiftiging.
Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10000 gebruikers):
 • Bloedafwijkingen: thrombocytopenie (daling van het aantal bloedplaatjes), leukopenie (laag aantal witte bloedcellen), pancytopenie (vermindering van het aantal witte en rode bloedcellen alsook bloedplaatjes), neutropenie (laag aantal van specifieke witte bloedcellen), hemolytische anemie (abnormale afbraak van rode bloedcellen), agranulocytose (gebrek aan witte bloedcellen).
 • Witte bloedcellen in de urine (troebele urine)
 • Zeer zeldzame gevallen van ernstige huidreacties werden gemeld.
 • Levertoxiciteit.
Frequentie niet bekend (kan niet geschat worden op basis van de beschikbare gegevens):
 • Anafylactische shock (allergische reactie gepaard gaand met bloeddrukdaling)
 • Ernstige nierproblemen na langdurig gebruik van hoge doses (interstitiële nefritis, tubulaire necrose)
 • Anemie (laag aantal rode bloedcellen)
 • Hepatitis
Hoeveelheden van 7,5 gram paracetamol per dag kunnen uw lever beschadigen. Ook als u langdurig 3-4 gram
paracetamol per dag gebruikt is het mogelijk dat uw lever wordt beschadigd.

 

Alvorens gebruik lees zeker de Paracetamol Teva 1g bijsluiter

 

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Volwassenen

 • 1/2 à 1 tablet tot 3 keer per dag

Kinderen > 12 jaar

 • 1/2 tablet tot 3 keer per dag
 • Max. 15 mg/kg/inname en 60 mg/kg/24 uur

Toedieningswijze

 • Min. 4 uur interval tussen 2 innames

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Pijn en koorts.

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.